Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE (paivätty 27.10.2018)

Ville-Joonas Engman Tmi/PromoSpell.com on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja suojelemaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tallennamme ja säilytämme yksinkertaistettuna seuraavanlaisia tietoja: asiakkaidemme ostotapahtumissa annetuja, palvelunkäytössä tallentuvia sekä analytiikan avulla johdettavia tietoja.
Käytämme tietoja seuraavasti:
– Turvallisen ja helppokäyttöisen verkkokauppapalvelun toimittamiseen
– Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
– Markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen
Rekisterinpitäjä
Ville-Joonas Engman Tmi/PromoSpell.com (2911085-2)
96100 Rovaniemi
Mitä tietoja keräämme ja säilytämme?
1. Käyttäjän antamat tiedot:
– Yksityisasiakkaan perustiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, maksutiedot, henkilötunnus (jos asiakas antaa sen maksuvaiheessa)
– Yrityskäyttäjän perustiedot: yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite
– Asiakassuhdetta koskevat tiedot,kuten laskutustiedot, tuote-ja tilaustiedot, asiakaspalautteet sekä peruutustiedot
 – Markkinointiviestiluvat ja-kiellot
2. Palvelun käyttöä koskevia tietoja
– Ostohistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
3. Analytiikalla päätellyt tiedot
– Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet
Mihin tietojani käytetään?
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään sopimuksen ja oikeutetun edun perusteella seuraavasti:
– asiakassuhteen hoitoon, ylläpitoon ja tutkimuksiin
– asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
– asiakkaiden segmentointiin ja profilointiin
– liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin
– markkinointiin sekä muihin vastaaviin tarkoituksiin.
Tietojen käsittelystä vastaava henkilö
Ville-Joonas Engman
info@promospell.com
Kuka voi käsitellä tietojani?
Järjestelmiin on pääsy vain niillä henkilökunnan jäsenillä, joilla on järjestelmien käyttöön vaadittava koulutus ja oikeus työnsä puolesta käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat
palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Joissakin tapauksissa yrityksellä on tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. laskutusta varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain
luotettuja yhteistyökumppaneita, jotka ovat ottaneet huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.
Yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.
Ovatko tietoni turvassa?
Asiakastiedot sijaitsevat suojatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu.
Yrityksen järjestelmien sekä prosessien tietoturva on korkealla tasolla ja suojattu tietomurtoja vastaan.
Yritys noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan.
Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi kaksi vuotta, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa
koskevien vastuiden ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi
Minkälaisia oikeuksia minulla on?
Asiakkaalla onoikeus:
– Saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista
– Pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
– Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.
Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty
toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.
Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.
Kuinka saan minusta tallennetut tiedot?
Voit pyytää asiakasrekisteriin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@promospell.com
Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Yritys on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista, ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Esim. uutiskirjeemme tilauksen voit päättää koska tahansa. Voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilisi ja pyytää meitä poistamaan sen ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@promospell.com. Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.
Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
– Laskutuskumppani OP:lle, joka hoitaa puolestamme ostoksen laskutuksen

Yritys huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja- suojan korkeasta tasosta EU:n tetosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Käytetäänkö sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?
promospell.com-verkkosivu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja (”cookies”)
palvelun istunnon hallitsemisessa, kävijäseurannassa ja palvelun käyttäjäkokemuksen muokkaamisessa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamattomat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän IP-osoitteesta. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla oman internet-selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.
Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.
Mihin voi ottaa yhteyttä?
Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse info@promospell.com